ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2022/2023

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за 2022-2023

...............................................................................................................................................................

Свободни места по паралелки
за учебната 2022-2023 година

І клас
11
ІІ клас
15
ІІІ клас
15
ІV клас
20
V клас
10
VІ клас
14
VІІ клас
9
 
   
ouom@abv.bg www.ouom.net 5295 с. Овча могила ул. "Георги Бенковски" №2 0884531347