ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2022/2023

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за 2022-2023

...............................................................................................................................................................

Свободни места по паралелки
за учебната 2021-2022 година

І клас
15
ІІ клас
14
ІІІ клас
19
ІV клас
11
V клас
14
VІ клас
8
VІІ клас
13
 
   
ouom@abv.bg www.ouom.net 5295 с. Овча могила ул. "Георги Бенковски" №2 0884531347