This template is provided by www.templatemo.com and feel free to use it for your websites.

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

На основание чл. 208, ал. 3 от ЗПУО от учебната 2019/2020 година ОУ "Св. св. Кирил и Методий", село Овча могила преминава към използването само на Електронен дневник.

Електронен адрес:
https://www.shkolo.bg
Електронен адрес за регистрация: https://www.shkolo.bg/registracia/