Съвместна работа с Център "Амалипе"

Център “Амалипе” работи с мрежа от над 250 училища в цялата страна за намаляване на процента на отпадащи деца, въвеждане на интеркултурно образование, насърчаване на учене през целия живот в ромската общност и повишаване на образователния статус на ромите.


 

   
ouom@abv.bg www.ouom.net 5295 с. Овча могила ул. "Георги Бенковски" №2 0884531347