Еразъм+

 

Повече мотивация, по-малко отпадане от училище

От 01.09.2018 до 31.08.2020 година ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ започва работа по нов проект по европейската програма “Erasmus+”. В партньорство с четири европейски държави – Румъния, Италия, Хърватска и Турция ще бъдат осъществени дейности по тема, която е включена в наименованието на проекта „THE MORE MOTIVATION THE LESS DROPOUT IN SCHOOLS” – Повече мотивация, по-малко отпадане от училище. Срокът на проекта е две години и е финансиран с 14421 евро.
Ръководител на проекта за училището в с. Овча могила е Десислава Александрова – директор, а координатор Нивелин Блажев – учител по английски език.
Дейностите по проекта са в следните направления

  • намаляване нивото на отпадане на ученици от ромски произход и мотивирането им и интегрирането им във формалното образование с помощта на танци, спорт, изобразително изкуство и други дейности.
  • насърчаване на толерантността, социалното взаимодействие и преодоляване на предразсъдъците
  • насочване вниманието на учителите към потребностите на учениците от ромски произход по време на училищния живот
  • намаляване на дискриминацията, стимулиране на взаимното разбирателство, оценявайки опита на другите държави

Учениците ще имат възможността да обогатят знанията и уменията си по английски език. Ще се докоснат до културата на европейските държави, участнички в проекта, ще научат повече за живота, бита и нравите на учениците от другите държави.

 

Румъния
Първа работна среща по проект Еразъм +
Посещение в училището „BEDEA CIRTAN“  MIDDLE SCHOOL, за тържествено посрещане на всички партньори и  откриване на работната среща.
Проведе се работа по групи с координаторите и директорите за уточняващи моменти по проекта “THE MORE MOTIVATION THE LESS DROPOUT IN SCHOOLS”
Всяка държава представи с презентации своята страна и се проведе избор на лого на проекта. Посетихме кланите стаи в училището партньор.

Снимки от посещението в Румъния може да видите тук.

Италия, Верона
Втора работна среща по проекта
Посещение в училището Istituto Comprensivo State № 6  „Chievo – Lassona – Borgo Nuovo“, за тържествено посрещане на всички партньори и  откриване на работната среща. Приветствие от директора и децата.
Представяне от всеки партньор на презентации и анализи по проведени анкети сред учители и ученици  в отделните страни партньори на тема: “Причини за отсъствия на учениците от училище.“
Посещение на „IC 12’s school“, където ни показаха презентация на майка от ромски произход  работеща с училището за приобщаването на ромските ученици и ученици от други националности .
Посещение на забележителности в центъра на града.

Снимки от посещението в Италия може да видите тук.

Хърватия
Трета работна среща по проекта

От 30 септември до 5 октомври 2019 година в Хърватия се проведе трета работна среща по секторна програма “ЕРАЗЪМ +” по международен проект „Повече мотивация, по-малко отпадане от училище“. На срещата присъстваха Десислава Александрова, директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Овча могила, Милена Георгиева – учител по английски език и координатор на проекта, Величка Йорданова – старши учител по математика и Пепа Борисова – старши начален учител.
В съответствие с предварително изготвената програма по проекта, дейностите в Хърватия бяха посветени на спорта и здравословния начин на живот.
Домакин на срещата беше училището в Мала Суботица.
Всички участници в проекта имаха възможността да опознаят местната култура и начина на обучение и живот в училищната общност.
Срещата беше много ползотворна и всички си тръгнаха от Хърватия с много идеи и впечатления.


 

 


   
ouom@abv.bg www.ouom.net 5295 с. Овча могила ул. "Георги Бенковски" №2 0884531347